องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2566 ]7
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]11
3 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]26
4 ประชาสัมพันธ์ สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]23
5 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 [ 3 เม.ย. 2566 ]107
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]16
7 ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ในพื้นที่ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 31 มี.ค. 2566 ]21
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง รายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]59
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]57
10 ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2566 ]42
11 ประชาสัมพันธ์ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ม.ค. 2566 ]24
12 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]46
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 23 ม.ค. 2566 ]32
14 ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]47
15 ประชาสัมพันธ์ คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 9 ม.ค. 2566 ]39
16 ประชาสัมพันธ์ ขั้้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 5 ม.ค. 2566 ]111
17 ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]112
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล (No Gift Policy)) [ 27 ธ.ค. 2565 ]35
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 27 ธ.ค. 2565 ]31
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]116
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7