องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 216 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ก.ค. 2567 ]6
2 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร [ 28 มิ.ย. 2567 ]3
3 ประกาศรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 24 พ.ค. 2567 ]11
4 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ ศพด. อบต.หลุบคา ประจำปีการศึกษา 2567 [ 15 พ.ค. 2567 ]13
5 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน [ 8 เม.ย. 2567 ]10
6 ขอเชิญจิตอาสาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลหลุบคาร่วมกิจกรรมโครงการบำรุงรักษาต้นไม้สองไหล่ทางในตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2) [ 2 เม.ย. 2567 ]13
7 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง [ 1 เม.ย. 2567 ]8
8 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก-EIT [ 21 มี.ค. 2567 ]12
9 รายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 มี.ค. 2567 ]37
10 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีการศึกษา 2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]26
11 เอกสารประชาสัมพันธ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 [ 15 มี.ค. 2567 ]9
12 คู่มือคนพิการ [ 14 มี.ค. 2567 ]25
13 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ ในพื้นที่ตำบลหลุบคาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ [ 14 มี.ค. 2567 ]20
14 ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการสำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 14 มี.ค. 2567 ]25
15 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมโครงการกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (Big cleaning day) ครั้งที่ 6/2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]16
16 คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 13 มี.ค. 2567 ]38
17 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการทบทวน เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่3/2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]16
18 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานการออกให้บริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ประจำปี 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]47
19 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนชาวตำบลหลุบคา ร่วมโครงการบำรุงรักษาต้นไม้สองไหล่ทางในตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1) [ 22 ก.พ. 2567 ]30
20 ประชาสัมพันธ์หยุดเผาในที่โล่ง [ 22 ก.พ. 2567 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11