องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  ตรวจสอบบ่อขยะตำบลหลุบคา[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 9]
 
  กิจกรรมออกกำลังกาย[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 11]
 
  ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 17]
 
  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านหลุบคา และ ศู...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 19]
 
  การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ[วันที่ 2022-05-06][ผู้อ่าน 18]
 
  กิจกรรมมอบการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือ...[วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 15]
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสนับสนุนการขุดเจาะบ...[วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 17]
 
  การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรม เคาะประตูบ้านเชิญชวนคนในชุมชนออกมารับบริกา...[วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 25]
 
  ประพิธีบุญเดือนหก ไหว้ปู่ตา บ้านหลุบคา บ้านโนนดิน...[วันที่ 2022-05-04][ผู้อ่าน 16]
 
  ประกอบพิธีให้ศิลให้พร เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อให้เกิ...[วันที่ 2022-05-03][ผู้อ่าน 20]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21