องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  ลงพื้นสำรวจที่อยู่อาศัย ของ นางประยูร เกษมเมือง ...[วันที่ 2023-05-27][ผู้อ่าน 18]
 
  ออกพื้นที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โคร...[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการอบรมอาชีพเลี้ยงสัตว์ปีก สำหรับผู้พิการในเขต...[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 55]
 
  ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านภูดิน ห...[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 6]
 
  เปิดประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 4]
 
  ออกพื้นที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้...[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 3]
 
  จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 23]
 
  การจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2566[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมตำบล) ประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleanin...[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 24]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35