องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  ออกพื้นที่สำรวจถนนภายในตำบลหลุบคา ณ บ้านโนนศิลา...[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 12]
 
  ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านห้วยหวา...[วันที่ 2023-11-27][ผู้อ่าน 24]
 
  ร่วมทอดกฐินสามัคคีตำบลหลุบคา ประจำปี 2566[วันที่ 2023-11-25][ผู้อ่าน 8]
 
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินสามัคคีตำบลหลุบคา ประจำ...[วันที่ 2023-11-24][ผู้อ่าน 4]
 
  กฐินประทาน วัดแถวอรัญญา บ้านหลุบคา - ห้วยหวาย [วันที่ 2023-11-19][ผู้อ่าน 29]
 
   ชาวบ้านภูดิน หมู่ที่ 5 บ้านโนนดินหอม หมู่ที่...[วันที่ 2023-11-16][ผู้อ่าน 54]
 
  ชาวบ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 7 ...[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 19]
 
  ชาวบ้านหลุบคา หมู่ที่ 1 บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ ...[วันที่ 2023-11-14][ผู้อ่าน 24]
 
  วมจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด(big cleaning day)...[วันที่ 2023-11-13][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด(big cleaning day) ประจ...[วันที่ 2023-11-10][ผู้อ่าน 21]
 
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม[วันที่ 2023-11-10][ผู้อ่าน 22]
 
  กิจกรรมเย็นวันศุกร์ ทำความสะอาดสนามและเครื่องเล่น ...[วันที่ 2023-11-10][ผู้อ่าน 13]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42