องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนดินหอม [ 27 ต.ค. 2559 ]485
82 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนดินหอม [ 27 ต.ค. 2559 ]495
83 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหลุบคา [ 27 ต.ค. 2559 ]463
84 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ [ 25 ต.ค. 2559 ]140
85 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ [ 25 ต.ค. 2559 ]470
86 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ [ 25 ต.ค. 2559 ]495
87 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนศิลา [ 7 ต.ค. 2559 ]444
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]426
89 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลุบคา ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) [ 7 ม.ค. 2559 ]453
90 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ ๖ [ 30 ธ.ค. 2558 ]457
91 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ [ 30 ธ.ค. 2558 ]449
92 ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ [ 30 ธ.ค. 2558 ]425
93 ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำแบบท่อครึ่งซีกภายในหมู่บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ ๓ [ 29 ธ.ค. 2558 ]435
94 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อครึ่งซีกภายในหมู่บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ ช่วงบ้านครูวีระ [ 29 ธ.ค. 2558 ]447
95 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ [ 29 ธ.ค. 2558 ]423
96 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อครึ่งซีกภายในหมู่บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ ๓ [ 29 ธ.ค. 2558 ]418
97 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ ๖ สายทางช่วงหลังวัด [ 28 ธ.ค. 2558 ]418
98 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ ๖ [ 28 ธ.ค. 2558 ]416
99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ ๖ [ 28 ธ.ค. 2558 ]412
100 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ [ 28 ธ.ค. 2558 ]415
 
|1|2|3|4หน้า 5|6