องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการเสริมผิวจราจรทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 สายทางโนนศิลา - ภูดิน

    รายละเอียดข่าว

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพัมธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

    เอกสารประกอบ

โครงการเสริมผิวจราจรทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 สายทางโนนศิลา - ภูดิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา