องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ สายทางช่วงบ้านนายศักดิ์ดา - นานายบัวผัน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ สายทางช่วงบ้านนายศักดิ์ดา - นานายบัวผัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา