องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ ๓

    รายละเอียดข่าว

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย


    เอกสารประกอบ

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ ๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา