องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเกล็ก บ้านโนนดิน หมู่ที่ 8 สายทางช่วงบ้านนายสุนทร - บ้านนางไอ่

    รายละเอียดข่าว

ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 283.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเกล็ก 283.00 ตรม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

    เอกสารประกอบ

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเกล็ก บ้านโนนดิน หมู่ที่ 8 สายทางช่วงบ้านนายสุนทร - บ้านนางไอ่
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา