องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา