องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ สายทางโนนศิลา - ภูดิน

    รายละเอียดข่าว

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

    เอกสารประกอบ

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ สายทางโนนศิลา - ภูดิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา