องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อครึ่งซีกภายในหมู่บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ ๓ [ 29 ธ.ค. 2558 ]410
62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ ๖ สายทางช่วงหลังวัด [ 28 ธ.ค. 2558 ]412
63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ ๖ [ 28 ธ.ค. 2558 ]408
64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ ๖ [ 28 ธ.ค. 2558 ]404
65 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ [ 28 ธ.ค. 2558 ]409
66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ สายทางช่วงบ้านนายศักดิ์ดา - หนองโน [ 28 ธ.ค. 2558 ]418
67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ สายทางช่วงบ้านนายศักดิ์ดา - นานายบัวผัน [ 28 ธ.ค. 2558 ]397
68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ากาดย่า หมู่ที่ ๙ บริเวณทางเข้าวัดป่าฯ - ฌาปนกิจสถาน [ 28 ธ.ค. 2558 ]406
69 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ [ 28 ธ.ค. 2558 ]128
70 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างนถนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ ๒ [ 11 ธ.ค. 2558 ]383
71 รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 30 พ.ย. 542 ]157
72 โครงการเสริมผิวจราจรทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 สายทางโนนศิลา - ภูดิน [ 30 พ.ย. 542 ]365
73 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 7 สายทางสะเดาหวาน - นานายคำสิงห์ [ 30 พ.ย. 542 ]374
74 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเกล็ก บ้านโนนดิน หมู่ที่ 8 สายทางช่วงบ้านนายสุนทร - บ้านนางไอ่ [ 30 พ.ย. 542 ]372
75 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ ๓ [ 30 พ.ย. 542 ]371
76 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ สายทางโนนศิลา - ภูดิน [ 30 พ.ย. 542 ]366
77 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านโสกหว้า [ 30 พ.ย. 542 ]363
78 โครงการก่อสร้างฝายดิน บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ [ 30 พ.ย. 542 ]133
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหวาย [ 30 พ.ย. 542 ]215
80 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ไตรมาศที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]205
 
|1|2|3หน้า 4|5