องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝนอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 9 ต.ค. 2560 ]398
42 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำนักงาน อบต.หลุบคาเดิม [ 9 ต.ค. 2560 ]407
43 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างปีงบประมาณ 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]420
44 ผลการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559 [ 4 ธ.ค. 2559 ]415
45 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหลุบคา [ 27 ต.ค. 2559 ]482
46 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนดินหอม [ 27 ต.ค. 2559 ]482
47 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนดินหอม [ 27 ต.ค. 2559 ]485
48 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหลุบคา [ 27 ต.ค. 2559 ]459
49 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ [ 25 ต.ค. 2559 ]135
50 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ [ 25 ต.ค. 2559 ]466
51 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ [ 25 ต.ค. 2559 ]490
52 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนศิลา [ 7 ต.ค. 2559 ]439
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]423
54 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลุบคา ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) [ 7 ม.ค. 2559 ]446
55 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ ๖ [ 30 ธ.ค. 2558 ]452
56 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ [ 30 ธ.ค. 2558 ]445
57 ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ [ 30 ธ.ค. 2558 ]420
58 ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำแบบท่อครึ่งซีกภายในหมู่บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ ๓ [ 29 ธ.ค. 2558 ]431
59 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อครึ่งซีกภายในหมู่บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ ช่วงบ้านครูวีระ [ 29 ธ.ค. 2558 ]441
60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ [ 29 ธ.ค. 2558 ]417
 
|1|2หน้า 3|4|5