องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ สายหอถังประปา SML - ทางหลวง ๒๐๑ [ 24 ก.ค. 2561 ]314
22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายคุ้มน้อย - โปร่งแจ้ง [ 19 ก.ค. 2561 ]317
23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อครึ่งซีกและขยายผิวจราจร บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 7 [ 23 ม.ค. 2561 ]295
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเกล็ก สายหอถังประปา - นานางสุปัน [ 16 ม.ค. 2561 ]285
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนศิลา หมู่ที่ 4 - ภูดิน [ 15 ม.ค. 2561 ]302
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินหอม สายโนนดินหอม - โปร่งแจ้ง [ 4 ม.ค. 2561 ]290
27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านเหล่าเกษตร - รอบวัด [ 4 ม.ค. 2561 ]299
28 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านโคกไพรวัน จำนวน ๕ โครงการ [ 15 ธ.ค. 2560 ]287
29 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านโคกไพรวัน จำนวน ๕ (เส้น) [ 15 ธ.ค. 2560 ]299
30 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ ๓ สายไร่ฝายพญานาค - สระเกล็ดลิ่น [ 13 ธ.ค. 2560 ]301
31 จ้างเกรดปรับแต่งถนน หมู่ที่ ๓ บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ ๗ บ้านโสกหว้า และ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนดินหอม [ 13 ธ.ค. 2560 ]295
32 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านเหล่ากาดย่า สายเหล่ากาดย่า - ที่สาธารณะ [ 13 ธ.ค. 2560 ]294
33 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร จำนวน ๓ โครงการ [ 12 ธ.ค. 2560 ]288
34 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ ๓ สายทางสี่แยกกลางบ้านเลิงทุ่ม [ 9 ต.ค. 2560 ]429
35 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ สายทางโนนศิลา - ภูดิน [ 9 ต.ค. 2560 ]426
36 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ สายทางสะเดาหวาน - นานายคำสิงห์ [ 9 ต.ค. 2560 ]420
37 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ สายทางช่วงบ้านนายสุนทร - บ้านนางไอ่ [ 9 ต.ค. 2560 ]414
38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.หลุบคาเดิม เปลี่ยนหลังคาเมทัลซีทติดฉนวนกันความร้อน [ 9 ต.ค. 2560 ]408
39 โครงการถมดินภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 9 ต.ค. 2560 ]429
40 โครงการถมดินรางระบายน้ำเดิม พร้อมก่อสร้างบันไดทางขึ้นสำนักงาน อบต.หลุบคา ฝั่งทางทิศเหนือ [ 9 ต.ค. 2560 ]442
 
|1หน้า 2|3|4|5