องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) [ 7 ก.พ. 2567 ]7
22 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอยและบริเวณรอบบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]8
23 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถดับเพลิงพร้อมกระเช้า บพ 5338 ชัยภูมิ [ 30 ม.ค. 2567 ]5
24 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) [ 25 ม.ค. 2567 ]4
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 19 ม.ค. 2567 ]5
26 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 19 ม.ค. 2567 ]6
27 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) [ 19 ม.ค. 2567 ]5
28 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 16 ม.ค. 2567 ]8
29 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร [ 16 ม.ค. 2567 ]7
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) [ 16 ม.ค. 2567 ]5
31 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7810 ชัยภูมิ [ 11 ม.ค. 2567 ]6
32 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) [ 10 ม.ค. 2567 ]6
33 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 10 ม.ค. 2567 ]5
34 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อของรางวัลฯ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปี 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]6
35 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 [ 5 ม.ค. 2567 ]0
36 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไตรมาศที่ ๔ [ 10 ต.ค. 2562 ]307
37 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไตรมาศที่ ๓ [ 9 ก.ค. 2562 ]271
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]393
39 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ ๒ [ 10 เม.ย. 2562 ]274
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบคา - บ้านโนนศิลา - บ้านภูดิน [ 18 ก.พ. 2562 ]355
 
|1หน้า 2|3|4|5|6