องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 8 ก.พ. 2559 ]242
42 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ [ 2 ก.พ. 2559 ]265
43 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขยะอันตราย [ 2 ก.พ. 2559 ]288
44 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กินอย่างไร ห่างไกลโรคอ้วน [ 31 ม.ค. 2559 ]249
45 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่ [ 29 ม.ค. 2559 ]232
46 ทดสอบการทำงานข่าวประชาสัมพันธ์ [ 25 ม.ค. 2559 ]246
47 ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2559 - 2561 [ 7 ม.ค. 2559 ]241
48 คู่มือเกษตรผสมผสาน [ 30 พ.ย. 542 ]241
49 แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ของ อบต.หลุบคา ประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]133
 
|1|2|3|4หน้า 5