องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตำบลหลุบคา [ 21 ก.พ. 2562 ]21
32 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]153
33 ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 3 ม.ค. 2562 ]33
34 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลกระทบจากการเผาตอซังอ้อย [ 13 ธ.ค. 2561 ]56
35 ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 4 ก.ย. 2560 ]258
36 แจ้งการประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560 [ 8 พ.ค. 2560 ]131
37 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]252
38 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) [ 12 ต.ค. 2559 ]238
39 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2558 [ 2 พ.ค. 2559 ]236
40 ประกาศใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]239
 
|1|2|3หน้า 4|5