องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 1 ก.ค. 2562 ]47
22 แผ่นพับรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกโดยการใช้ถุงผ้าแทน [ 28 มิ.ย. 2562 ]46
23 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม [ 28 มิ.ย. 2562 ]49
24 การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก [ 26 มิ.ย. 2562 ]52
25 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 12 มิ.ย. 2562 ]59
26 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [ 11 มิ.ย. 2562 ]54
27 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน [ 15 พ.ค. 2562 ]54
28 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]26
29 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในตำบลหลุบคา(วัดป่าโพธิ์ชัยวนาราม) [ 15 มี.ค. 2562 ]33
30 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในตำบลหลุบคา [ 15 มี.ค. 2562 ]35
 
|1|2หน้า 3|4|5