องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม


ฐานข้อมูลคนพิการประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ฐานข้อมูลคนพิการประจำปีงบประมาณ 2565
 
ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา