องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]6
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]154
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]236
4 ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 [ 23 ก.ย. 2558 ]224