องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 20 ก.พ. 2567 ]9
2 ขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]21
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]23
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]36
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]184
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]264
7 ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 [ 23 ก.ย. 2558 ]256