องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

    เอกสารประกอบ

ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา