องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    เอกสารประกอบ

รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา