องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)


คู่มือการใช้งานระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการใช้งานระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา