องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม


หนังสือประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ , ผู้พิการ ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

หนังสือประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ , ผู้พิการ ประจำปี 2559

    เอกสารประกอบ

หนังสือประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ , ผู้พิการ ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา