องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


วันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่อบต.หลุบคา โรงเรียน รพ.สต. และประชาชนตำบลหลุบคา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

2023-01-19
2023-01-14
2023-01-13
2022-12-27
2022-12-26
2022-12-15
2022-12-08
2022-12-05
2022-11-23
2022-11-18