องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


จัดประชุมรับฟังเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


21 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดย นายกประมวล สูงภูเขียว มอบหมายให้ กองคลังและงานพัฒนารายได้ จัดประชุมรับฟังเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของผู้ประกอบการร้านค้าพาณิชย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-21
2022-09-12