องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


ออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565


วันที่ 12 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดย นายก ประมวล สูงภูเขียว มอบหมายให้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 บ้านหลุบคา หมู่ที่ 1 และ บ้ายห้วยหวาย หมู่ที่ 10 ณ หอประชุม รพ.สต. ตำบลหลุบคา

2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-21
2022-09-12