องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ผลการปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สำหรับเดือน ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สำหรับเดือน ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา