องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2564

    เอกสารประกอบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา