องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1


วันจันทร์ ที่ 15 มิ.ย. 63 นายสลิต หาญอาสา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมาชิกสภา อบต. พร้อมด้วย นายมงคล เกิดมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกองต่าง ๆ กำหนดจัดการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา
#ประชาสัมพันธ์#
โดย งานกิจการสภา อบต.หลุบคา