องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


โครงการทูต TO BE NUMBER ONE ชวนปั่น ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ประจำปี 2563


วันที่  13  มกราคม  2563   นายมงคล  เกิดมงคล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้ร่วมลงนาม MOU  และรับนโยบายโครงการ TO  BE  NUMBER  ONE  ประจำปี  2563  ณ  ห้องประชุมอาคารคลังยา  โรงพยาบาลแก้งคร้อ  ในการนี้ชาวตำบลหลุบคาได้มีโอกาสต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  นายประทีป  ศิลปะเทศ  ซึ่งเป็นประธานในโครงการทูต TO  BE  NUMBER  ONE  ชวนปั่น  ลดอ้วน  ลดพุง  ลดโรค  ประจำปี  2563  ครั้งนี้  เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน ต้านยาเสพติด ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้มีนโยบายดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการ TO  BE  NUMBER  ONE  อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจังหวัด  TO  BE  NUMBER  ONE  ระดับประเทศ