องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


โครงการการแข่งขันกีฬา “หลุบคาเกมส์” สำหรับเยาวชนอายุ ไม่เกิน 15 ปี ในเขตตำบลหลุบคา ประจำปี 2562


ในระหว่างวันที่  25 – 27  ธันวาคม  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬา “หลุบคาเกมส์” สำหรับเยาวชนอายุ ไม่เกิน  15 ปี  ในเขตตำบลหลุบคา  ประจำปี   2562  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหลุบคา  ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอัครินทร์  สิงขรอาสน์  สมาชิกสภาอบจ.ชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  และ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน  15  ปี ระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ในโรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  และรู้จักให้อภัย   เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านการกีฬา  และเพื่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มเยาวชน และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์