องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


การตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหลุบคา ประจำปี 2564


วันที่  23  มีนาคม  2564  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ  ได้ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหลุบคา  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  และได้มอบแผ่นพับองค์ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาเพื่อเผยแพร่ต่อไป