องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/บริการประชาชนช่วงเทศกาล และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ.2564


ในวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  ร่วมกับ คณะ  อปพร. จากทุกหมู่บ้านในเขตตำบลหลุบคา  ตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เพื่อบริการและอำนวยความสะดวก รวมทั้งการแนะนำเส้นทางแก่ผู้ใช้รถ  ใช้ถนน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากการเดินทาง