องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


กิจกรรม ทำนาโบราณประยุกต์


วันที่   18  เมษายน  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยนายมงคล เกิดมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ได้ร่วมกิจกรรม ทำนาโบราณประยุกต์  ณ บ้านโนนดินหอม หมู่ที่  8  ตำบลหลุบคา อำเภอแก้คร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  นายกอบชัย  บุญอรณะ  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความร่วมมือของ นายอำเภอแก้งคร้อ  และ LFC แก้งคร้อ  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ ในตำบลหลุบคา  วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการทำนาแบบโบราณให้คงอยู่สืบไป  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ  50 คน