องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหลุบคา


โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  ประจำปี 2562 ณ วัดสระปทุม  หมู่3 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ