องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 12 ก.พ. 2563 ]38
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2561 [ 11 ก.พ. 2563 ]69
13 ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]77
14 การรายงานควบคุมภายใน อปท. [ 3 ก.พ. 2563 ]64
15 ประกาศแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]67
16 แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลหลุบคา ประจำปี 2563 [ 1 ก.พ. 2563 ]66
17 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษอาหาร [ 31 ม.ค. 2563 ]66
18 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]148
19 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]61
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]131
 
|1หน้า 2|3|4|5